Svaly sú pre srdce dôležitejšie ako tuk

1. 4. 2021

Nová štúdia skúmala vzťah medzi zložením tela u mužov a u žien a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia.

Vyšší podiel svalovej hmoty súvisí s nižšou úmrtnosťou na tieto choroby. Prekvapivo však u žien k nižšej úmrtnosti prispieva aj telesný tuk. U mužov však táto súvislosť neexistuje. Vedci z University of California v Los Angeles tiež zistili, že u ženy je pre kardiovaskulárne zdravie dôležitejšie budovať svalstvo, než znižovať hmotnosť.

Zdroj: Srikanthan, P. et al. Sex Differences in the Association of Body Composition and Cardiovascular Mortality. Journal of the American Heart Association. 2021;10:e017511. Originally published 23 February 2021.https://doi.org/10.1161/JAHA.120.017511

Partneři projektu