Súvislosť medzi tetovaním a rakovinou

19. 6. 2024

Výskum z Lundskej univerzity vo Švédsku použil národné registre na identifikáciu prípadov lymfómu a jeho súvislosti s tetovaním.

Farby na tetovanie obsahujú známe karcinogény, ktoré sa môžu šíriť telom a usádzať v lymfatických uzlinách. Teraz vedci zistili, že u ľudí s tetovaním je riziko lymfómu o 21 % vyššie než u ľudí bez tetovania. Veľkosť tetovania má pritom len malý vplyv na riziko vzniku rakoviny. V období dvoch rokov po tetovaní bolo toto riziko o 81 % vyššie než u ľudí bez tetovania, medzi tretím a desiatym rokom po tetovaní sa znížilo a po 11 rokoch sa opäť zvýšilo na 19 %.

Vedci teraz skúmajú, či tetovanie môže zvyšovať riziko aj iných druhov rakoviny.

Zdroj: Nielsen C, Jerkeman M, Jöud AS. Tattoos as a risk factor for malignant lymphoma: a population-based case–control study. eClinicalMedicine. 2024; 72: 102649. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102649; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537024002281.

Partneři projektu