Súvisí obezita s mozgom viac, než sme si pôvodne mysleli?

10. 10. 2022

Nový výskum na myšiach ukázal, že zmeny prostredia a výživy počas tehotenstva a raného vývoja môžu pri myšiach spôsobiť epigenetické zmeny v oblasti mozgu súvisiace s príjmom potravy, aktivitou a metabolizmom.

Práca tiež poukazuje na podobné väzby medzi ľudským a myšacím genómom, čo naznačuje, že k podobným epigenetickým zmenám môže dochádzať i počas vývoja ľudského plodu. Vedci poznamenali, že postnatálne obdobie pri myšiach je kritické pre epigenetické zmeny spojené s obezitou a reguláciou energetickej rovnováhy, čo naznačuje, že obezita by mohla byť „dôsledkom dysregulovaného epigenetického zrenia“.

Zdroj: Mackay, H. et al. Sex-specific epigenetic development in the mouse hypothalamic arcuate nucleus pinpoints human genomic regions associated with body mass index. Science Advances 28 Sep 2022, Vol 8, Issue 39 DOI: 10.1126/sciadv.abo3991

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo3991

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu