Stimulácia mozgu pomáha pri rezistentnej depresii

29. 8. 2022

Hlboká mozgová stimulácia aplikovaná do určitých oblastí mozgu môže pomôcť pri liečbe veľkej depresívnej poruchy (MDD), rezistentnej na liečbu, ktorá sa vyvinie približne v 30 % pacientov.

Výskumný tím skúmal aplikáciu hlbokej mozgovej stimulácie na superolaterálnu vetvu mediálneho zväzku predného mozgu. Táto oblasť mozgu súvisí s odmenou a motiváciou.

Pomocou PET skenov vykonaných 6 mesiacov a 1 rok po liečbe hlbokou mozgovou stimuláciu vedci zistili metabolické zmeny mozgu u 8 z 10 pacientov, čo znamená pokles markerov depresie u pacienta najmenej o 50 %. U 8 z 10 pacientov rezistentných na liečbu došlo po hlbokej mozgovej stimulácii k zníženiu depresie najmenej o 50 %.

Zdroj: Conner, C. R. et al. Brain metabolic changes and clinical response to superolateral medial forebrain bundle deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Molecular Psychiatry (2022). Published 19 August 2022, https://doi.org/10.1038/s41380-022-01726-0

Komercia

Partneři projektu