Statínom sa prisudzujú rôzne vedľajšie účinky. Ako je to v prípade svalových bolestí?

14. 9. 2022

Statínom sa prisudzujú rôzne vedľajšie účinky. Ako je to v prípade svalových bolestí, ktoré podľa predchádzajúcich observačných štúdií pozoruje 7 – 29 % osôb užívajúcich statíny, skúmala nová štúdia.

Výskumníci analyzovali údaje od približne 155 000 osôb z 23 rozsiahlych randomizovaných klinických štúdií z organizácie Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Každá štúdia mala čas sledovania najmenej dva roky. Nová štúdia potvrdzuje, že statíny nie sú príčinou bolesti svalov u 9 z 10 ľudí, ktorí pociťujú tieto príznaky počas užívania lieku.

Terapia statínmi spôsobila iba 7 % relatívne zvýšenie svalovej bolesti alebo slabosti v porovnaní s placebom. Toto zistenie naznačuje, že iba približne jedno z 15 hlásení pacientov, ktorí dostávajú statíny, týkajúce sa svalov, je spôsobené statínmi.

Zdroj: Blazing, M et al. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. The Lancet. Published:August 29, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01545-8

Ako cestujú onkologicky chorí za liečbou?

8. 9. 2022

Zistiť to si dal za cieľ prieskum, do ktorého sa teraz pustila Amelie, z.s.., ktorá sa od roku 2006 venuje psychosociálnej pomoci onkologicky chorým a ich blízkym.

Komercia

Partneři projektu