Starnutie je možné zastaviť

27. 11. 2020

Izraelskí vedci údajne dokázali úspešne zvrátiť v ľudských bunkách proces biologického starnutia jednoduchým použitím kyslíka. 

Klinický výskum vedený profesorom Shaiom Efratim z Telavivskej univerzity spolu s tímom Shamir Medical Center zistili, že keď boli ľudia starší ako 64 rokov umiestnení do tlakovej komory a počas 90 minút denne im bol podávaný čistý kyslík päť dní v týždni v priebehu troch mesiacov, nielenže došlo k spomaleniu procesu starnutia, ale tento proces bol dokonca obrátený.

Zdroj: Hachmo, Y. et al. Hyperbaric oxygen treatment: Hyperbaric oxygen therapy increases telomere length and decreases immunosenescence in isolated blood cells: a prospective trial. Aging, 2020; DOI: 10.18632/aging.202188

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu