Sodík v nádore napovie pri diagnostike i liečbe CA prsníka

30. 4. 2022

Detegovanie hladiny sodíka v nádoroch rakoviny prsníka pomocou magnetickej rezonancie by mohlo pomôcť určiť závažnosť tumoru a predpovedať účinnosť chemoterapie.

Nádory karcinómu prsníka mali v porovnaní s nenádorovými oblasťami zvýšené hladiny sodíka. Po terapii docetaxelom, ktorý spomaľuje rýchlosť ich rastu, sa hladina sodíka v tumore znížila. Vedci sa domnievajú, že kombinácia techník MRI sodíka s difúzne váženým obrazom (DWI) by uľahčila klasifikáciu nádorov. Tento kombinovaný prístup môže byť aj účinnou metódou na sledovanie odpovede na liečbu rakoviny prsníka.

Zdroj: James, A. J. et al. Sodium accumulation in breast cancer predicts malignancy and treatment response. Br J Cancer (2022). https://doi.org/10.1038/s41416-022-01802-w

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu