Sľubná molekula proti kostným infekciám

20. 11. 2022

Nová látka VCD-077 vykazuje sľubnú účinnosť proti baktériám spôsobujúcim kostné infekcie, a to vrátane rezistentných na bežne používané antibiotiká.

Látka sa zamýšľa lokálne podávať prostredníctvom kostného cementu, ktorý sa injekčne zavádza priamo do kosti. Bežné postupy, ako sú náhrady kolenného a bedrového kĺbu, môžu viesť k infekcii, vyvolanej obvykle stafylokokom. Riešením zrejme budú práve lokálne aplikované účinné úzkospektrálne antibiotiká.

Kandidátne antibiotikum VCD-077 nielenže vykazuje požadovanú kinetiku uvoľňovania liečiva z kostného cementu PMMA bez ovplyvnenia jeho stability, ale tiež preukazuje vysokú účinnosť proti širokému spektru rezistentných baktérií.

Zdroj: Ghosh, SS et al., A potent antibiotic-loaded bone-cement implant against staphylococcal bone infections. Nat. Biomed. Eng 6, 1180 – 1195 (2022).:  https://doi.org/10.1038/s41551-022-00950-x

Partneři projektu