Sľubná liečba pre chorých s nádormi TNBC

4. 11. 2021

Zásadnou molekulou, ktorá bráni imunitným bunkám vniknúť do nádoru pri triple-negatívnom karcinóme prsníka, tým ho ničiť, a ktorá zároveň blokuje liečbu, je receptor DDR1 (discoidin domain receptor 1).

 V preklinických testoch sa vedcom podarilo DDR1 vypnúť, takže imunitné T-bunky mohli vniknúť do nádoru. Spôsobilo to zastavenie jeho rastu a zároveň chránilo organizmus pred možným vznikom nových ložísk. Tiež zistili, že kľúčovou časťou DDR1 je jeho extracelulárna (vonkajšia) časť. Teda nie je potrebné ničiť bunku zvnútra. Na základe týchto objavov bola vytvorená i prvá protilátka cieliaca na DDR1.

Zdroj: Sun, X. et al. Tumour DDR1 promotes collagen fibre alignment to instigate immune exclusion. Nature.
Published: 03 November 2021
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04057-2

 

 

 

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu