Slnkom proti metabolickému syndrómu?

1. 2. 2020

Nová štúdia v USA zistila, že fotosenzitívne proteíny na adipocytoch môžu reagovať na slnečné svetlo. Tiež naznačuje, že nedostatok prirodzeného denného svetla mení spôsob ich fungovania a následne zvyšuje riziko rozvoja metabolického syndrómu.

Donedávna sa vedci domnievali, že cicavce vnímajú svetlo iba očami. Teraz je už známe, že to tak nie je a že denné svetlo je základom zdravého energetického metabolizmu. Súvisí s hnedým tukovým tkanivom a jeho reakciou na cirkadiánny rytmus. Umelé svetlo nemá priaznivé účinky.

Štúdia bola uskutočnená na myšiach, ale jej autori sú presvedčení, že ten istý mechanizmus funguje aj u človeka.

Zdroj:  Nayak G et al. Adaptive Thermogenesis in Mice Is Enhanced by Opsin 3-Dependent Adipocyte Light Sensing. Cell Reports. DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.12.043

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu