Škodí dlhodobé užívanie antibiotík kognícii?

31. 3. 2022

Chronické užívanie antibiotík u žien v strednom veku sa spája s miernym znížením kognitívnych schopností o sedem rokov neskôr.

Menší pokles bol zaznamenaný pri psychomotorickej rýchlosti, pozornosti, pracovnej pamäti a učení sa. Pokles kognitívnych schopností nameraný v týchto kategóriách zostal podobný i po zohľadnení ďalších rizikových faktorov, ako sú chronické ochorenia.

V budúcnosti je potrebné uskutočniť výskum, ktorý by túto súvislosť potvrdil a zistil, či možno zmeny kognitívnych funkcií zvrátiť.

Zdroj: Mehta, R. S. et al. Association of midlife antibiotic use with subsequent cognitive function in women. PLOS ONE.  Published: March 23, 2022

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu