Sekvenovanie bude jednoduchšie

21. 7. 2021

Novú metódu značenia DNA, ktorú bude možné využiť na sekvenovanie DNA pomocou elektrochemickej detekcie, vyvinul tím Ing. Michala Hocka, CSc., DSc., z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR a Karlovej univerzity v spolupráci s Ciarou K. O'Sullivan, PhD. Metóda zjednoduší a urýchli sekvenovanie DNA.

Podarilo sa im navrhnúť a syntetizovať umelé nukleotidy, na ktorých sú zavesené redoxné značky, konkrétne karborany. Tie možno oxidovať na zlatej alebo uhlíkovej elektróde pri špecifickom potenciáli a poskytujú merateľný a analyticky využiteľný signál. Novo vyvinuté elektrochemické kódovanie DNA bázy prináša celý rad výhod, okrem iného jednoduchšiu a lacnejšiu inštrumentáciu či vyššiu rýchlosť analýzy. Metodika môže nájsť uplatnenie pri sekvenovaní DNA, v diagnostike či pri vývoji nových DNA čipov.

Zdroj: Kodr, D. et al. Carborane- or Metallacarborane-Linked Nucleotides for Redox Labeling. Orthogonal Multipotential Coding of all Four DNA Bases for Electrochemical Analysis and Sequencing. Journal of the American Chemical Society 2021, 143, 7124-7134. https://doi.org/10.1021/jacs.1c02222

Partneři projektu