Proti predčasným pôrodom

8. 9. 2020

Predikciu a prevenciu predčasného pôrodu má za cieľ spoločný projekt Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ).

Pilotný projekt podporený z fondov EÚ počíta s vyšetrením tisícky tehotných. Záujemkyne o vyšetrenie v 20. až 24. týždni majú vyplniť dotazník na webe predcasnyporod.eu. Podľa odpovedí lekári vyhodnotia ich rizikovosť, a ak je vysoká, pozvú ženu na vyšetrenie. Vďaka podpore z európskych fondov je zadarmo. Predčasných pôrodov pred 37. týždňom tehotenstva je v ČR asi sedem percent. „Až polovici týchto mamičiek sa predčasný pôrod vďaka tomuto skríningu darí oddialiť,“ povedal vedúci lekár perinatologického centra kliniky prof. MUDr. Antonín Pařízek.

Zdroj: https://www.predcasnyporod.eu/

Chytré telefóny vedú k mužskej neplodnosti

23. 11. 2023

Rozsiahla švajčiarska populačná štúdia trvajúca 13 rokov odhalila u mužov zníženie koncentrácie spermií a ich celkového počtu pri častejšom používaní mobilných telefónov.

Partneři projektu