Proteín črevných baktérií môže ovplyvniť vznik diabetu

10. 11. 2022

Dôkazy naznačujú, že zloženie črevného mikrobiómu môže súvisieť s rozvojom diabetu, ktorý je charakterizovaný stratou alebo dysfunkciou beta buniek pankreasu.

Nová štúdia uvádza, že proteín zvaný faktor expanzie beta buniek A (BefA) vylučovaný niektorými druhmi črevných baktérií by mohol pri mladých myšiach a zebričiek indukovať proliferáciu beta bunek.

Schopnosť proteínu BefA stimulovať proliferáciu beta buniek bola sprostredkovaná zvýšením priepustnosti bunkovej membrány.

Táto štúdia poskytuje mechanizmus, ktorým by črevné mikróby mohli ovplyvňovať vývoj beta buniek pankreasu a ako by zloženie črevného mikrobiómu mohlo ovplyvňovať riziko vzniku diabetu.

Zdroj: Hampton Hill, J. et al. BefA, a microbiota-secreted membrane disrupter, disseminates to the pancreas and increases β cell mass. Cell Metabolism, BefA, a microbiota-secreted membrane disrupter, disseminates to the pancreas and increases to beta cell mass.
DOI:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.09.00

 

 

Účinky diéty pri pľúcnej hypertenzii

21. 5. 2024

Nová štúdia skúmala účinky diétnych opatrení na pľúcnu hypertenziu, kde sú terapeutickými možnosťami lieky, operácie a prispôsobenie sa životného štýlu.

Partneři projektu