Probiotiká znižujú respiračné symptómy

19. 8. 2021

Probiotiká zrejme pomáhajú v prevencii respiračných infekcií. V štúdii sa ukázalo, že každodenné užívanie probiotík je spojené s menším výskytom príznakov ochorenia horných dýchacích ciest.  

Vedci reanalyzovali podrobné denné záznamy 220 pacientov, ktorí sa zúčastnili na predchádzajúcej dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii vplyvu probiotík na úbytok hmotnosti. Pri preskúmaní dát pre bežné príznaky infekcie horných dýchacích ciest vrátane kašľa, bolesti v hrdle a chrapotu sa ukázalo, že účastníci, ktorí užívali probiotiká počas šesťmesačnej štúdie, mali o 27 % nižší celkový výskyt príznakov ochorenia horných dýchacích ciest v porovnaní so skupinou s placebom. Účinok bol najväčší u účastníkov vo veku 45 rokov a starších, rovnako ako u pacientov s nadváhou.

Štúdia bola prezentovaná na tohtoročnom Digestive Disease Week (DDW), ktorý sa konal virtuálne

Zdroj: Probiotics associated with fewer respiratory symptoms in overweight and older people. https://www.eurekalert.org/news-releases/817123

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu