Probiotiká môžu ovplyvniť odpoveď na imunoterapiu melanómu

28. 4. 2023

Probiotické baktérie na myších modeloch preukázali podporu protinádorovej imunity a uľahčili imunoterapiu melanómu uvoľňovaním indol-3-aldehydu (I3A).

Výskumníci podávali myšiam s melanómom perorálne štyri druhy komenzálnych alebo „dobrých“ baktérií: Bifidobacterium longum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus johnsonii a Escherichia coli. L. reuteri bola najúčinnejšia v potláčaní nádorov v porovnaní s ostatnými dvoma baktériami a kontrolnou skupinou.

  1. reuteri preniká do nádoru a podporuje protinádorovú imunitu Tc1 z jeho vnútrajška. Tiež sa zistilo, že pacienti s pokročilým melanómom, ktorí reagovali na imunoterapiu, mali vyššie hladiny I3A v porovnaní s pacientmi, ktorí na liečbu nereagovali.
Zdroj: Bender MJ, et al. Dietary tryptophan metabolite released by intratumoral Lactobacillus reuteri facilitates immune checkpoint inhibitor treatment. The Cell. Published: April 06, 2023 DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.03.011

Partneři projektu