Príliš veľa železa ničí bunky mozgu

11. 10. 2023

Vedci objavili nový mechanizmus prispievajúci k poklesu kognitívnych funkcií pri Alzheimerovej chorobe a vaskulárnej demencii.

Ich výskum naznačuje, že feroptóza, forma bunkovej smrti spôsobená nadmerným hromadením železa, ničí bunky mikroglií, kľúčové súčasti imunitného systému mozgu.

Tento objav pravdepodobne podnieti záujem farmaceutického priemyslu o vývoj terapeuticky významných zlúčenín, ktoré sa zameriavajú na zníženie degenerácie mikroglií v mozgu.

Zdroj: Adeniyi PA. at al. Ferroptosis of Microglia in Aging HumanWhite Matter Injury. Annals of Neurology. wileyonlinelibrary.com. DOI: 10.1002/ana.26770

Partneři projektu