Prenatálny stres pôsobí celý život

13. 4. 2021

Nový výskum odhaľuje súvislosti medzi obvyklými psychickými poruchami a udalosťami, ku ktorým došlo v priebehu vývoja plodu.

Stres, ktorý prežije matka v priebehu tehotenstva, či už z dôvodov životných udalostí, prírodných katastrof, úzkosti, alebo depresie, zvyšuje u dieťaťa v neskoršom živote riziko emočných, behaviorálnych a kognitívnych problémov.

Prenatálny stres tak dokáže ovplyvniť u jedincov individuálnu odpoveď na záťažové situácie až do štyridsiatky. Mužov a ženy zasahuje odlišne a jeho efekt môže trvať po celý život.

Zdroj: Lautarescu, A. et al. Chapter Two - Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development. International Review of Neurobiology. Volume 150, 2020, Pages 17 – 40. https://doi.org/10.1016/bs.irn.2019.11.002

Partneři projektu