Prelom v oblasti xenotransplantácií

13. 9. 2023

V oblasti xenotransplantácií došlo nedávno k prevratnému pokroku, ktorý by mohol priniesť riešenie kritického nedostatku darcovských orgánov.

Dve výskumné skupiny úspešne implantovali geneticky modifikované prasacie obličky ľudským príjemcom.

Na University of Alabama at Birmingham prvýkrát v histórii transplantované prasacie obličky u ľudského príjemcu s mozgovou smrťou produkovali moč a účinne plnili životne dôležité funkcie obličiek, ako je filtrácia odpadu.

Ďalší tím z New York University Langone Health dosiahol významný prelom, keď nechal geneticky upravenú prasaciu obličku efektívne fungovať rekordných 32 dní v ľudskom príjemcovi, vyhlásenom za mŕtveho podľa neurologických kritérií.

Zdroj: Locke JL, et al. Normal Graft Function After Pig-to-Human Kidney Xenotransplant. JAMA Surgery. Published online August 16, 2023. doi:10.1001/jamasurg.2023.2774
https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2808483
Pig Kidney Xenotransplantation Performing Optimally After 32 Days in Human Body, NYU news release. https://nyulangone.org/news/pig-kidney-xenotransplantation-performing-optimally-after-32-days-human-body

 

Partneři projektu