Prelom v liečbe diabetu

8. 5. 2021

Nový typ inzulínu môže nahradiť dennú aplikáciu. Dlhodobo pôsobiaci inzulín s názvom insulin icodec stačí aplikovať raz týždenne.

Dve klinické štúdie fázy II so stovkami participantov s DM2 z rôznych krajín potvrdili jeho bezpečnosť a účinnosť, ale i bezpečnosť prevedenia pacienta zo štandardných inzulínových injekcií raz denne i častejšie. Pôsobenie insulinu icodec trvá asi 196 hodín.

Zdroj: Bajaj, H. S. et al. Switching to Once-Weekly Insulin Icodec Versus Once-Daily Insulin Glargine U100 in Type 2 Diabetes Inadequately Controlled on Daily Basal Insulin: A Phase 2 Randomized Controlled Trial. Diabetes Care 2021 Apr; dc202877. DOI: 10.2337 /dc20-2877 https://doi.org/10.2337/dc20-2877

Partneři projektu