Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Pri skúmaní nervovej aktivity, ktorá je základom konzumácie tučných a sladkých potravín, vedci zistili, že spúšťačom môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

V rámci štúdie uskutočnili vedci niekoľko pokusov na myšiach, aby pozorovali ich neuronálne správanie, časti amygdaly známe ako intersticiálne jadro zadnej časti prednej komisury (IPAC). Niektoré neuróny IPAC sa môžu aktivovať po konzumácii chutného jedla, a nie nutne po energetickom deficite. Ďalšie testy preukázali, že tieto neuróny IPAC sa môžu aktivovať i v prítomnosti tučného a sladkého jedla a vôní v neprítomnosti hladu. Vedci ďalej zistili, že „zapnutie“ týchto neurónov zvýšilo príjem všetkých potravín a tekutín pri sýtych myšiach. Potom prišli na to, že myši s inhibovanou aktivitou IPAC mali vyššiu rýchlosť oxidácie lipidov - rýchlosť spaľovania tukov, vyšší energetický výdaj a viac sa zapájali do cvičenia. Myši s inhibovanou aktivitou IPAC mali tiež nižšiu hladinu cukru v krvi než kontrolné myši.

Zdroj: Furlan, A. et al. Neurotensin neurons in the extended amygdala control dietary choice and energy homeostasis. Nat Neurosci 25, 1470 – 1480 (2022). https://doi.org/10.1038/s41593-022-01178-3

Partneři projektu