Pre ženské srdce je vyšší tlak ničivejší

27. 2. 2021

Riziková hranica krvného tlaku (TK) pre vznik ochorení srdca je u žien nižšia než u mužov. Podľa novej štúdie sa u žien nachádza nižšie než obligátnych 120 mm Hg.

Na údajoch 27 542 účastníkov (54 % boli ženy) za 40 rokov vedci sledovali, ako TK korešponduje s výskytom kardiovaskulárneho ochorenia, pričom na začiatku merania CVD nemal žiadny z nich. Ukázalo sa, u žien sa riziko začína už na 110 mm Hg. Pri srdcovom zlyhaní mali ženy a muži podobnú mieru rizika pri 110 – 119 mm Hg, respektíve 120 – 129 mm Hg. Riziko pri cievnej mozgovej príhode bolo porovnateľné pri 120 – 129 mm Hg u žien a 140 – 149 mm Hg u mužov.

Zdroj:  Ji, Het al. Sex Differences in Blood Pressure Associations With Cardiovascular Outcomes. Published15 Feb 2021, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049360Circulation. 2021;143: 761 – 763.

Partneři projektu