Podriemavanie má svoje riziká

1. 8. 2022

Rozsiahla observačná štúdia tvrdí, že časté podriemavanie môže byť signálom vyššieho rizika krvného tlaku a mŕtvice. Predchádzajúce štúdie priniesli o tejto spojitosti rozporuplné závery.

Táto štúdia však vznikla na základe dlhodobej analýzy pozorovania rozsiahleho množstva účastníkov. Zaznamenala genetické a zdravotné údaje od viac než 500 000 účastníkov vo veku 40 až 69 rokov žijúcich v Spojenom kráľovstve v rokoch 2006 až 2010.

Zistenia naznačujú, že osoby, ktoré si občas alebo často zdriemnu, majú zvýšené riziko hypertenzie a mŕtvice v porovnaní s osobami, ktoré si nikdy nezdriemnu.

Zdroj: Yang, M-j et al. Association of Nap Frequency With Hypertension or Ischemic Stroke Supported by Prospective Cohort Data and Mendelian Randomization in Predominantly Middle-Aged European Subjects. Originally published25 Jul 2022Hypertension. 2022;0:10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19120

Komercia

Partneři projektu