Penicilín mení mozog

25. 7. 2021

Penicilín a ďalšie antibiotiká ako ampicilín a amoxicilín menia nielen metabolizmus s imunitou, ale aj mozog. Podľa nového výskumu menia v kľúčových oblastiach vyvíjajúceho sa mozgu mikrobióm a génovú expresiu, ktorá umožňuje bunkám reagovať na meniace sa prostredie.

Vedci porovnávali myši, ktoré boli vystavené nízkej dávke penicilínu v maternici alebo bezprostredne po narodení, s tými, ktoré jej neboli vystavené.

Zistili, že pri myšiach, ktorým bol podávaný penicilín, došlo k podstatným zmenám v črevnej mikroflóre a k zmene génovej expresie vo frontálnej kôre a v amygdale, dvoch kľúčových oblastiach mozgu zodpovedných za vývoj pamäti a reakcie na strach a stres.

Zdroj: Volkova, A. et al. Effects of early-life penicillin exposure on the gut microbiome and frontal cortex and amygdala gene expression. IScience. Published: July 15, 2021.DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102797ps://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102797

 

Partneři projektu