Parkinsonova choroba: nová stopa

1. 5. 2023

Vedci objavili nový mechanizmus, ktorý môže spôsobovať príznaky Parkinsonovej choroby.

Štúdia na ovocných muškách rodu Drosophila zistila, že presynaptický influx Ca2+ indukuje autofágiu. Nárast hladiny vápnika v zdravých mozgových synapsiách iniciuje proces čistenia spustením proteínu zodpovedného za bunky, ktoré sa zbavujú nečistôt. Ak je však prítomná mutácia génu, ktorý je spojený s Parkinsonovou chorobou, proteín nereaguje správne na signál vápnika a k synaptickému vyčisteniu nedochádza.

Naruší sa tak normálny proces likvidácie degradovaných proteínov v mozgových bunkách a výsledkom je hromadenie zvyškov v synapsiách.

Zdroj: Bademosi AT, et al. EndophilinA-dependent coupling between activity-induced calcium influx and synaptic autophagy is disrupted by a Parkinson-risk mutation. Neuron. Published:February 23, 2023 DOI:  https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.02.001

Partneři projektu