Oxytocín proti demencii?

29. 7. 2020

Podľa štúdie z Tokijskej univerzity oxytocín môže pomôcť odvrátiť stratu pamäti pri Alzheimerovej chorobe.

Japonskí vedci tak na myšom modeli prvýkrát ukázali, že oxytocín by sa mohol využívať na liečbu kognitívnych porúch, ako je napríklad Alzheimer. Podľa práce zverejnenej v odbornom periodiku Biochemical and Biophysical Research Communications tento bežný hormón zrejme dokáže zvrátiť účinky ukladania amyloidu.

Zdroj: Tekahashi, J. et al. Oxytocin reverses Aβ-induced impairment of hippocampal synaptic plasticity in mice. Biochemical and Biophysical Research Communications Volume 528, Issue 1, 12 July 2020, Pages 174 – 178.

 

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu