Osamelí muži majú vyššie zápalové markery

31. 1. 2022

Rozsiahla práca, zameraná na dospelých v strednom veku v Dánsku, zistila, že osamelý život a častejšie rozpady vzťahov sú u mužov spojené s vyššou úrovňou zápalov. U žien štúdia žiadnu takúto súvislosť nezistila.

Ide o prvú štúdiu, ktorá skúmala vplyv kratšieho alebo dlhšieho osamelého života a nulového, jedného alebo niekoľkých rozvodov či rozpadov partnerských vzťahov. Autori zistili významnú súvislosť medzi rozpadom partnerstva alebo rokmi prežitými osamote a zvýšenou hladinou zápalov u mužov. Najvýraznejšie sa zvýšila hladina zápalu v skupine mužov, ktorí zažili najviac rozchodov - dva a viac. V porovnaní s referenčnou skupinou mali o 17 % vyššiu hladinu zápalových markerov.

Zdroj: Davidsen, K. et al. Do partnership dissolutions and living alone affect systemic chronic inflammation? A cohort study of Danish adults. Journal of Epidemiology & Community Health. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2021-217422

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu