Opioidy zvyšujú hrozbu zástavy srdca

25. 9. 2021

Nová observačná štúdia zistila v USA počas sedemročného obdobia významne rastúci počet zástav srdca spojených s užívaním opioidov. Výskum bol prezentovaný na kongrese ESC 2021.

Predávkovanie opioidmi sa tak stalo hlavnou príčinou úmrtia osôb vo veku 25 až 64 rokov. Z celkovo 1 410 475 hospitalizácií so zástavou srdca sa 43 090 (3,1 %) týkalo užívateľov opioidov. Miera hospitalizačnej úmrtnosti u pacientov so zástavou srdca s opioidmi bola 56,7 percenta, bez nich 61,2 percenta. Teraz je tak na rovnakej úrovni ako zástava srdca z iných príčin.

Zdroj: Dezfulian, C. et al. Opioid-Associated Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Distinctive Clinical Features and Implications for Health Care and Public Responses: A Scientific Statement From the American Heart Association. PMID: 33682423 DOI: 10.1161/CIR.0000000000000958

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu