Operatívna liečba demencie

14. 3. 2023

Chirurgické riešenie úniku mozgomiešneho moku môže zvrátiť príznaky frontotemporálnej demencie, menej častej formy demencie, typickej pre pacientov mladších ako 60 rokov.

Únik tejto tekutiny, ktorá chráni a podporuje mozog, môže spôsobiť jeho degeneráciu. Zdroj únikov však nie je vždy možné identifikovať. V týchto prípadoch alternatívne spôsoby liečby mozgových závitov často nevedú k zlepšeniu príznakov demencie. Špecializovaná zobrazovacia technika DSM (digital subtraction myelogram) však často dokáže identifikovať zdroje únikov (CSF-venózna fistula), ktoré potom chirurgovia môžu odstrániť, čím dôjde k úplnému vyliečeniu symptómov pacientov.

Zdroj: Schievink W, et al. The reversible impairment of behavioral variant frontotemporal brain sagging syndrome: Challenges and opportunities. Alzheimer Association, First published: 18 December 2022, https://doi.org/10.1002/trc2.12367

Partneři projektu