Opar vedie k CV príhodám

10. 12. 2022

U dospelých, ktorí prekonali pásový opar, bola takmer o 30 % vyššia pravdepodobnosť, že následne prekonajú prvú mozgovú príhodu alebo sa u nich vyvinie ischemická choroba srdca.

Zistila to dlhodobá štúdia, podľa ktorej je súvislosť medzi herpes zoster a kardiovaskulárnymi príhodami dokonca významnejšia, než sa doteraz predpokladalo. Dlhodobá štúdia odhalila, že táto súvislosť trvá aj oveľa dlhšie, než sa myslelo.

Vírus, ktorý spôsobuje chorobu, je jediný, o ktorom je známe, že sa replikuje v tepnách. Vaskulopatia, ku ktorej dochádza pri pásovom opare, zahŕňa poškodenie arteriálnej steny a endoteliálnu dysfunkciu, ktorá narúša povlaky a mení spôsob zrážania krvi.

Zdroj: Curhan, SG et al. Herpes Zoster and Long‐Term Risk of  Cardiovascular Disease. Journal of the American Heart Association. 2022;0:e027451
Published16 Nov 2022 https://doi.org/10.1161/JAHA.122.027451

 

 

 

 

Partneři projektu