Onkolytický vírus zabíja rakovinové bunky

7. 6. 2022

V novej klinickej štúdii bol človeku prvýkrát aplikovaný onkolytický vírus, ktorý dokáže infikovať a zabíjať rakovinové bunky bez toho, aby poškodil zdravé tkanivo.

Prvému účastníkovi štúdie bola podaná dávka experimentálneho protinádorového lieku CF33-hNIS alebo Vaxinia. Ide o geneticky modifikovaný vírus kiahní, ktorý sa už v minulosti ukázal pri nízkych dávkach ako účinný proti širokej škále druhov rakoviny na laboratórnych a zvieracích modeloch.

Pomocou Vaxinie už predtým lekári dokázali zmenšiť nádory pri pokusných zvieratách. Teraz u stovky pacientok s pokročilou a metastázujúcou rakovinou prsníka skúšajú, či bude podobne zaberať u ľudí.

Zdroj: A Study of CF33-hNIS (VAXINIA), an Oncolytic Virus, as Monotherapy or in Combination With Pembrolizumab in Adults With Metastatic or Advanced Solid Tumors (MAST).
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05346484 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05346484

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu