Omega-3: nové dôkazy

18. 3. 2020

Prospievajú doplnky stravy s rybím tukom kardiovaskulárnemu zdraviu? Príspevkom do prebiehajúcej debaty o vplyve sa stalo zistenie britskej Biobank, zahŕňajúce 427,678 žien a mužov vo veku 40 až 69 rokov, ktoré sledovala v dlhom časovom úseku.

Podľa tejto kohortnej štúdie pravidelný príjem doplnkov stravy s omega-3 kyselinami naozaj prospieva a znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Celkovo znižuje riziko úmrtí o 13 %, o 16 % riziko úmrtí z kardiovaskulárnych príčin a o 7 % riziko náhlych príhod, ako je infarkt a mŕtvica.

Zdroj: Li Z et al. Associations of habitual fish oil supplementation with cardiovascular outcomes and all cause mortality: evidence from a large population based cohort study. BMJ. 2020;368. doi https://doi.org/10.1136/bmj.m456.

Partneři projektu