Objav novej teranostickej látky

27. 7. 2023

Nová rádioaktívna látka CB-2PA-NT je sľubným kandidátom pre teranostickú stratégiu, ktorá kombinuje špecifickú cielenú terapiu založenú na špecifických cielených diagnostických testoch.

Vedci z Univerzity v Severnej Karolíne a Univerzity vo Wisconsine svoj objav prezentovali na výročnom zasadaní Spoločnosti nukleárnej medicíny a molekulárneho zobrazovania (SNMMI 2023).

Látka, ktorá sa zameriava na neurotenzínové receptory, vyskytujúce sa pri rôznych typoch rakoviny, vykazuje vysokú absorpciu a retenciu v nádoroch, pričom sa jasne odlišuje od okolitých tkanív.

Tento výskum položil základy pre budúce štúdie využitia CB-2PA-NT pri zobrazovaní, čo by mohlo ovplyvniť personalizovanú medicínu pre pacientov s rakovinou. Pred spustením týchto štúdií je ešte potrebné schválenie regulačných orgánov.

Zdroj: Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. https://am.snmmi.org//iMIS/SNMMI-AM

Partneři projektu