Objav nového antagnoisty GLP-1

20. 11. 2023

Nový agonista GLP-1 by mohol viesť k dlhodobej liečbe diabetu 2. typu. Doteraz podávané lieky sa v tele rýchlo rozkladajú, takže pacienti potrebujú pravidelné perorálne tablety alebo injekcie.

Nová štúdia spojila natívny GLP-1 s iným proteínom, aby sa predĺžil polčas rozpadu tejto zlúčeniny. Vedci navrhli chimérické proteíny spojením GLP-1 s DARPinom, viažucim ľudský sérový albumín (HSA). Výpočtovou analýzou bolo zistené, že navrhnuté chimérické proteíny si zachovajú biologickú aktivitu a schopnosť viazať sa na cieľový proteín.

To môže byť prvým krokom k vývoju dlhšie pôsobiacej liečby diabetu 2. typu.

Zdroj: Ehsasatvatan M, et al. Designing and computational analyzing of chimeric long-lasting GLP-1 receptor agonists for type 2 diabetes. Sci Rep 13, 17778 (2023).
Published18 October 2023 https://doi.org/10.1038/s41598-023-45185-1

 

 

Partneři projektu