Obezita zvyšuje riziko demencie

10. 8. 2021

Nová štúdia zistila, že určitý typ obezity vedie k redukcii sivej mozgovej kôry, a následne skúmala súvislosť s rizikom demencie a mozgovej príhody.

Vedci na základe údajov od viac než 28 000 jedincov zistili, že na každé 3 kilogramy telesnej hmotnosti navyše u osoby priemernej výšky sa množstvo sivej hmoty znížilo o 0,3 %. Riziko predstavuje predovšetkým abdominálny typ obezity s väčším množstvom viscerálneho tuku.

Zdroj: Mulugeta, A. et al. Unlocking the causal link of metabolically different adiposity subtypes with brain volumes and the risks of dementia and stroke: A Mendelian randomization study. Neurobiology of Aging, Volume 102, June 2021, Pages 161 -169,https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2021.02.010.

Partneři projektu