Obezita a pokles kognície možno nesúvisia

28. 4. 2023

Výskumníci z University College London predložili dôkazy, spochybňujúce príčinnú súvislosť medzi obezitou a kognitívnymi schopnosťami.

Tím porovnal údaje od 12 250 súrodencov z 5 602 domácností zo štyroch samostatných kohortových štúdií mládeže uskutočnených v Spojených štátoch. Údaje sledovali každého účastníka od dospievania do veku 62 rokov. Porovnaním súvislosti medzi kognitívnymi schopnosťami a BMI v rámci rodín mohli vedci zohľadniť nepozorované faktory súvisiace s rodinným zázemím. Podľa výsledkov sa domnievajú, že doterajšie zistenia spájajúce kognitívnu schopnosť a BMI sú skreslené spoločnými rodinnými faktormi.

Zdroj: Wright L, et al. The association between cognitive ability and body mass index: A sibling-comparison analysis in four longitudinal studies.PLOS MedicinePublished: April 13, 2023 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004207

Partneři projektu