Nový liek na DM 2. typu s dosiaľ najvyšším efektom

20. 5. 2022

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil nový liek, ktorý je prvým liekom vo svojej triede na liečbu cukrovky 2. typu. Liek sa nazýva tirzepatid a podáva sa 1-krát týždenne ako subkutánna injekcia.

Tirzepatid má dvojaký účinok – znižuje hladinu cukru v krvi a podporuje chudnutie lepšie než v súčasnosti dostupné lieky na DM. Podľa výsledkov tretej fázy klinickej štúdie ľudia, ktorí užívali tirzepatid, schudli až 22 % svojej telesnej hmotnosti a dosiahli v priemere oveľa väčší úbytok hmotnosti než skupina užívajúca placebo. Štúdia tiež zaznamenala významne väčšie zníženie hmotnosti v skupine s tirzepatidom v porovnaní so skupinou so semaglutidom. Nový liek tak vykazuje výsledky podobné chirurgickému zákroku.

Zdroj: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-novel-dual-targeted-treatment-type-2-diabetes
Dahl D et al. 80-LB: Tirzepatide, a Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist, Is Effective and Safe When Added to Basal Insulin for Treatment of Type 2 Diabetes (SURPASS-5). Diabetes 2021;70(Supplement_1):80-LB https://doi.org/10.2337/db21-80-LB

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu