Nové poznatky o príčinách tinitu

19. 12. 2023

Výskumníci zrejme objavili kľúčovú príčinu tinitu: degeneráciu nervov, ktoré sú kľúčové pre sluch.

Ukázalo sa, že tinitus sa môže objaviť i vtedy, keď pacienti pri štandardnom teste sluchu zistia, že sú v poriadku. To vedcov priviedlo k stavu, ktorý sa nazýva kochleárna synaptopatia - druh „skrytej“ straty sluchu zahrňujúci stratu sluchového nervu. V štúdii potom skúmali pacientov, ktorí pri testoch počuli normálne, ale zároveň mali tinitus. U týchto pacientov potvrdili stratu funkcie sluchového nervu a tiež určitú hyperaktivitu mozgového kmeňa.

Zdroj: Vasilkov V, et al. Evidence of cochlear neural degeneration in normal-hearing subjects with tinnitus. Sci Rep 13, 19870 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46741-5

Partneři projektu