Nové lieky rýchlejšie, ale menej striktne

21. 1. 2020

Zrýchliť povoľovanie nových liekov majú zaistiť pripravované zmeny v schvaľovacích procedúrach v americkej liekovej agentúre FDA.

Nová analýza však upozorňuje, že tieto opatrenia môžu vyústiť do menej presných štandardov. Hodnotenia, v budúcnosti založené na menšom počte klinických testov a údajoch z ich skorších štádií, ktoré nebudú randomizované, kontrolované, zaslepené alebo založené na ďalších tradičných prostriedkoch merania účinnosti, môžu viesť k menej rigoróznym hodnoteniam.

Darrow JJ et al. FDA Approval and Regulation of Pharmaceuticals, 1983-2018. JAMA. 2020;323(2):164-176. doi:10.1001/jama.2019.20288

Partneři projektu