Nové lieky by mohli liečiť pri mutáciách BRCA

9. 7. 2021

Pri laboratórnych pokusoch na zvieratách a organoidoch vedci identifikovali úplne novú triedu protinádorových liekov, tzv. inhibítory POLQ, ktoré umožnia bunkám opraviť poškodenú DNA.

Jeden z nich, tzv. ART558, vyvoláva v nádorových bunkách s mutáciou BRCA1 alebo BRCA2 poškodenie DNA a syntetickú letalitu a zosilňuje účinky inhibítora PARP. Je dôležité, že zdravé bunky neboli poškodené. Lieky tiež zabíjali bunky, ktoré sa stali rezistentné proti súčasnému typu protinádorovej liečby.

Ďalším krokom bude testovanie nových liekov na ľuďoch v klinických štúdiách.

Zdroj: Zatreanu D. Polθ inhibitors elicit BRCA-gene synthetic lethality and target PARP inhibitor resistance. Nature Communications . Published17 June 2021 Nat Commun 12, 3636 (2021).

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu