Nová vakcína proti rakovine prsníka je zrejme bezpečná

5. 11. 2022

Experimentálna vakcína na báze plazmidovej DNA, ktorá je schopná cieliť na receptor pri rakovine prsníka, prešla prvou fázou klinických štúdií.

Nerandomizovaná štúdia preukázala zvýšenú imunitnú odpoveď po očkovaní u osôb s pokročilým štádiom ERBB2 (predtým nazývaným HER2) pozitívneho karcinómu prsníka. Dokončená štúdia bola jednoramenná klinická štúdia fázy I, ktorá sledovala 66 osôb vo veku 34 – 77 rokov s pokročilým štádiom ERBB2 pozitívneho karcinómu prsníka. Výskumníci analyzovali dáta dvakrát – od januára 2012 do marca 2013 a od júla 2021 do augusta 2022.

Zdroj: Disis, M. L. et al. Safety and Outcomes of a Plasmid DNA Vaccine Encoding the ERBB2 Intracellular Domain in Patients With Advanced-Stage ERBB2-Positive Breast Cancer. JAMA Oncol. Published online November 3, 2022. doi:10.1001/jamaoncol.2022.5143
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2797975?guestAccessKey=84026338-0778-4985-a218-fac0f0708a44&utm_source=linkedin_company&utm_medium=social_jamaonc&utm_term=8076359292&utm_campaign=article_alert&linkId=188138197

Účinky diéty pri pľúcnej hypertenzii

21. 5. 2024

Nová štúdia skúmala účinky diétnych opatrení na pľúcnu hypertenziu, kde sú terapeutickými možnosťami lieky, operácie a prispôsobenie sa životného štýlu.

Zinok v analýze nepresvedčil

17. 5. 2024

Môže zinok pomôcť skrátiť čas do prejavenia sa príznakov nachladnutia? Systematický prehľad 30 už existujúcich štúdií hovorí, že dôkazy sú nepresvedčivé.

Kryoablácia i na väčšie tumory

7. 5. 2024

Kryoablácia môže byť účinná i pri chirurgickej liečbe veľkých nádorov prsníka, kým doteraz bola odporúčaná len pri menších tumoroch (do 1,5 cm).

Partneři projektu