Nová vakcína proti rakovine prsníka je zrejme bezpečná

5. 11. 2022

Experimentálna vakcína na báze plazmidovej DNA, ktorá je schopná cieliť na receptor pri rakovine prsníka, prešla prvou fázou klinických štúdií.

Nerandomizovaná štúdia preukázala zvýšenú imunitnú odpoveď po očkovaní u osôb s pokročilým štádiom ERBB2 (predtým nazývaným HER2) pozitívneho karcinómu prsníka. Dokončená štúdia bola jednoramenná klinická štúdia fázy I, ktorá sledovala 66 osôb vo veku 34 – 77 rokov s pokročilým štádiom ERBB2 pozitívneho karcinómu prsníka. Výskumníci analyzovali dáta dvakrát – od januára 2012 do marca 2013 a od júla 2021 do augusta 2022.

Zdroj: Disis, M. L. et al. Safety and Outcomes of a Plasmid DNA Vaccine Encoding the ERBB2 Intracellular Domain in Patients With Advanced-Stage ERBB2-Positive Breast Cancer. JAMA Oncol. Published online November 3, 2022. doi:10.1001/jamaoncol.2022.5143
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2797975?guestAccessKey=84026338-0778-4985-a218-fac0f0708a44&utm_source=linkedin_company&utm_medium=social_jamaonc&utm_term=8076359292&utm_campaign=article_alert&linkId=188138197

Chytré telefóny vedú k mužskej neplodnosti

23. 11. 2023

Rozsiahla švajčiarska populačná štúdia trvajúca 13 rokov odhalila u mužov zníženie koncentrácie spermií a ich celkového počtu pri častejšom používaní mobilných telefónov.

Objav nového antagnoisty GLP-1

20. 11. 2023

Nový agonista GLP-1 by mohol viesť k dlhodobej liečbe diabetu 2. typu. Doteraz podávané lieky sa v tele rýchlo rozkladajú, takže pacienti potrebujú pravidelné perorálne tablety alebo injekcie.

Partneři projektu