Nová terapia pri pokročilom karcinóme prsníka

3. 6. 2022

Tohtoročné ASCO v Chicagu predstavilo dve novinky v liečbe agresívnej rakoviny prsníka. V oboch prípadoch ide o konjugáty protilátky a lieku, ktoré sa skladajú z chemoterapeutika spojeného s protilátkou, ktorá dodáva chemoterapiu priamo do rakovinových buniek.

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) vo vybranej skupine pacientok s pokročilým karcinómom prsníka zastavil progresiu rakoviny na takmer dvakrát dlhší čas než štandardná chemoterapia - 10,1 oproti 5,4 mesiaca.

Trodelvy (sacituzumab govitecan) viedol k dlhšiemu prežitiu bez progresie v porovnaní so štandardnou chemoterapiou u niektorých pacientov s rakovinou.

Oba prípravky už schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv na použitie pri liečbe niektorých typov rakoviny prsníka. Tieto nové klinické štúdie ukazujú, že by mohli byť užitočné pre ešte viac pacientov.

Zdroj: Medicinet.com. Published June 6, 2022 https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=277471&ecd=mnl_spc_060622

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu