Nová terapia pri pokročilom karcinóme prsníka

3. 6. 2022

Tohtoročné ASCO v Chicagu predstavilo dve novinky v liečbe agresívnej rakoviny prsníka. V oboch prípadoch ide o konjugáty protilátky a lieku, ktoré sa skladajú z chemoterapeutika spojeného s protilátkou, ktorá dodáva chemoterapiu priamo do rakovinových buniek.

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) vo vybranej skupine pacientok s pokročilým karcinómom prsníka zastavil progresiu rakoviny na takmer dvakrát dlhší čas než štandardná chemoterapia - 10,1 oproti 5,4 mesiaca.

Trodelvy (sacituzumab govitecan) viedol k dlhšiemu prežitiu bez progresie v porovnaní so štandardnou chemoterapiou u niektorých pacientov s rakovinou.

Oba prípravky už schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv na použitie pri liečbe niektorých typov rakoviny prsníka. Tieto nové klinické štúdie ukazujú, že by mohli byť užitočné pre ešte viac pacientov.

Zdroj: Medicinet.com. Published June 6, 2022 https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=277471&ecd=mnl_spc_060622

Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Spúšťačom konzumácie tučných a sladkých potravín môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

Komercia

Partneři projektu