Nová liečba DM alogénnou transplantáciou

31. 7. 2023

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nedávno schválil novú liečbu diabetu 1. typu s názvom Lantidra. Ide o prvú alogénnu bunkovú terapiu pankreatických ostrovčekov vyrobenú z pankreasu mŕtveho darcu.

Štúdie ukazujú, že niektorí účastníci štúdie po podaní prípravku Lantidra (Donislecel-jujn) nemuseli brať inzulín až viac ako päť rokov.

Lantidra používa bunky odobrané - alebo izolované – z pankreasov darcov ľudských orgánov. Lantidra sa podáva infúziou do portálnej žily. Prístup k portálnej žile vyžaduje chirurgický zákrok.

Odobrané bunky sa uložia v pečeni, kde môžu reagovať na okolitú glukózu produkciou príslušných koncentrácií inzulínu, aby sa hladina glukózy nezvyšovala, čo vedie k nezávislosti od inzulínu. Potom kontrolujú hladinu cukru v krvi príjemcu veľmi podobným spôsobom, akým by to robil zdravý pankreas.

Zdroj: fda.govhttps://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-cellular-therapy-treat-patients-type-1-diabetes

Partneři projektu