Nová liečba alkoholizmu na obzore?

23. 4. 2020

Potlačiť konzumáciu alkoholu na úrovni bunkových receptorov by mohla pomôcť nová americká štúdia.

Podľa experimentu vykonaného na myšiach je možné potlačením istých opioidných receptorov v rozšírenej amygdale (konkrétne stria terminalis) dôjsť k tomu, že závislosť od alkoholu zmizne. Išlo o kappa opioidné receptory (KOR), ale na rozdiel od predchádzajúcich prác sa ukázalo, že efekt prináša ich blokovanie, nie stimulácia. Ak je táto nervová dráha blokovaná, môže byť chuť na alkohol potlačená, ale nezmizne úplne.

Zdroj: Haun HL et al. Kappa opioid receptors in the bed nucleus of the stria terminalis regulate binge-like alcohol consumption in male and female mice. Science Direct. Neuropharmacology

Volume 167, 1 May 2020, 107984. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2020.107984

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu