Nová kombinácia zvyšuje prežitie pri rakovine pľúc

25. 6. 2022

Vedci skúmali novú potenciálnu liečbu pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc, ktorá kombinuje lieky ramucirumab a pembrolizumab. Teraz tvrdia, že ich výsledky oprávňujú na ďalšie skúmanie tejto možnej novej liečby.

Zistili totiž, že táto kombinácia zvyšuje mieru prežitia o 31 % v porovnaní so súčasným štandardom liečby. Ramucirumab je inhibítor receptora pre vaskulárny endoteliálny rastový faktor-2 (VEGFR-2) a pôsobí tak, že blokuje enzýmy potrebné na tvorbu krvných ciev. Pembrolizumab je, naopak, imunoterapeutický liek známy ako inhibítor check-pointov imunitného systému.

Štúdia prináša prvý dôkaz účinnosti takejto kombinácie u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí boli predtým vystavení imunoterapii.

Zdroj: Reckamp, K. L. et al. Phase II Randomized Study of Ramucirumab and Pembrolizumab Versus Standard of Care in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer Previously Treated With Immunotherapy—Lung-MAP S1800A. Journal of Clinical Oncology. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.00912

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu