Nová éra liečby Alzheimerovej choroby?

6. 12. 2022

Za počiatok novej éry v terapii Alzheimerovej choroby označujú vedci nový liek lecanemab firiem Biogen a Eisai.

 Z novo zverejnených úplných údajov ku klinickej štúdii s 1 795 účastníkmi vyplýva, že pri podávaní prípravku počas 18 mesiacov klesli duševné schopnosti pacientov, ktorí lecanemab dostávali, o 27 % menej než u tých, ktorí ho nedostávali. Chorobu síce zrejme nevylieči, ale dokáže ju významne spomaliť.

Lecanemab napadá zhluky beta-amyloidu, ktoré sa hromadia v mozgu a sú spájané so vznikom i zhoršovaním Alzheimerovej choroby.

Zdroj: van Dyck, CH et al. Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease. NEJM November 29, 2022
DOI: 10.1056/NEJMoa2212948  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2212948

Účinky diéty pri pľúcnej hypertenzii

21. 5. 2024

Nová štúdia skúmala účinky diétnych opatrení na pľúcnu hypertenziu, kde sú terapeutickými možnosťami lieky, operácie a prispôsobenie sa životného štýlu.

Partneři projektu