Nanočastice pre viac liečiv

7. 2. 2023

Nový typ nanočastíc môže dopraviť na miesto určenia viac liečiv naraz v žiaducom pomere. Chemici z MIT totiž vyvinuli nanočastice, ktoré je možné naplniť niekoľkými liečivami v jednoducho kontrolovateľnom pomere.

Vďaka tomu bolo možné vypočítať a následne dodať optimálny pomer troch liekov používaných na liečbu mnohopočetného myelómu.

Tzv. synergická kombinovaná liečba rakoviny je pre vedcov veľmi zaujímavá. Liečivá na usmrtenie rakovinovej bunky využívajú často známy mechanizmus, ale veľakrát nie je jasné, aký bude ich správny pomer.

Liečivá v synergickom pomere nesené nanočasticami zmenšujú nádory oveľa viac, ako keď sú podané v rovnakom pomere bez nanočastíc. Navyše vďaka tomu dochádza k hromadeniu častíc až v mieste nádoru, čím sa znižujú ich vedľajšie účinky.

Zdroj: Detappe A, et al. Molecular bottlebrush prodrugs as mono- and triplex combination therapies for multiple myeloma. Nature Nanotechnology, 2023; DOI: 10.1038/s41565-022-01310-1

Partneři projektu