Nájdený „bod sebakontroly“ v mozgu

17. 12. 2020

Nový výskum na myšom modeli naznačuje, že schopnosť kontroly impulzívneho správania sa zaisťuje pôsobením sérotonínu spolupráca dvoch mozgových oblastí.

Vedci sa zamerali na to, ako sérotonín pôsobí na konkrétne oblasti mozgu, aby reguloval schopnosť čakať na požadovanú odmenu. Išlo o nucleus accumbens, orbitofrontálnu kôru (OFC), a strednú prefrontálnu kôru (mPFC), ktoré pri poškodení zvyšujú impulzívne správanie sa. Kontrolu nad takýmto konaním podľa výskumu zaisťujú spoločne OFC a mPFC.
Štúdiu, ktorá sa objavila v časopise Science Advances, uskutočnila Neural Computation Unit na Okinavskej univerzite pre postgraduálne štúdium vedy a technológie (OIST).

Zdroj: Miyazaki, K. et al. Serotonergic projections to the orbitofrontal and medial prefrontal cortices differentially modulate waiting for future rewards. Science Advances 27 Nov 2020: Vol. 6, no. 48, eabc7246. DOI: 10.1126/sciadv.abc7246

 

 

 

Partneři projektu