Nádej na lepšiu liečbu herpes simplex

23. 6. 2021

Nový liek, označený ako IM-250, preukázal na zvieracom modeli efekt tak na aktívnu infekciu, ako aj na zníženie alebo elimináciu rizika budúceho prepuknutia infekcie.

Zasahuje latentný rezervoár vírusu herpes simplex preniknutím do nervového systému a zasiahnutím skrytého vírusu, ktorý inak vyčkáva a je pripravený vyvolať nové prepuknutie choroby.

Kandidátny liek tak predstavuje možnosť úplného vyliečenia sa z hrozby chronického, celoživotného ochorenia, ktoré sa prejavuje nielen ako opar na perách, ale i ako genitálny herpes, ktorý je prenosný z matky na plod, a zasahuje tiež očné a nervové bunky.

Zdroj: Gege C et al. A helicase-primase drug candidate with sufficient target tissue exposure affects latent neural herpes simplex virus infections.Science Translational Medicine  16 Jun 2021: DOI: 10.1126/scitranslmed.abf8668

Partneři projektu