Na atopiu po novom

28. 2. 2022

FDA schválila Rinvoq na liečbu atopickej dermatitídy (AD). Prípravok je schválený na liečbu osôb vo veku 12 rokov a starších s refraktérnou, stredne ťažkou až ťažkou formou AD, ktoré nereagujú na predchádzajúce perorálne alebo injekčné systémové lieky alebo ich nemôžu užívať.

Rinvoq je perorálny liek, ktorý patrí do skupiny inhibítorov Janusovej kinázy (JAK). V minulosti bol schválený na liečbu reumatoidnej artritídy a psoriatickej artritídy.

FDA na prípravok Rinvoq umiestnila varovanie v čiernom rámčeku, čo je najprísnejšie dostupné varovanie FDA. Toto varovanie vyžaduje, aby výrobca informoval osoby užívajúce tento liek o týchto možných nežiaducich účinkoch.

Zdroj: U.S.Food & Drug Administration

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=211675

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu